BIH ENG
TELEFON: +387 33 557 545 E-MAIL: info@ugproi.com
 • SMANJENJE ŠTETE

  Smanjenje štete je koncept kojem je cilj prevenirati ili smanjiti posljedice povezane sa rizičnim ponašanjem kao što su korištenje droga ili seksualni rad.

  VIŠE

 • SOCIJALNA INKLUZIJA

  Udruženje PROI smatra da socijalna inkluzija treba biti jedan od glavnih prioriteta nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva, kako bi se osigurala adekvatna zaštita, promocija i briga o društveno marginaliziranim skupinama.

  VIŠE

 • OSNAŽIVANJE ŽENA

  PROI vjeruje da osnaživanje žena jača svaku pojedinačnu obitelj i cijelo društvo. Mi nastojimo da razvijemo liderstvo između korisnica naših programa, poboljšamo njihovo zdravlje i socijalno stanje, te ih podržimo u ostvarenju njihovih prava i stvaranju novih ekonomskih mogućnosti u BiH.

  VIŠE

 • MENTALNO ZDRAVLJE

  Rad na primarnoj prevenciji pojave mentalnih poremećaja i poboljšanju mentalnog zdravlja košta mnogo manje novca nego tretiranje već uznapredovalih poremećaja. PROI se zalaže za prepoznavanje potreba prevencije i kroz svoje programe želi podići svijest društva o važnosti mentalnog zdravlja.

  VIŠE

VIJESTI

 • 02OKT

  ODRŽANA PETA TRENING EDUKACIJA ZA APOTEKARE

  U organizaciji Udruženja PROI 25. i 26. septembra 2014. godine, na Jahorini, održana je peta po redu trening edukacija za apotekare JU Apoteke Sarajevo, pod nazivom „HIV i AIDS, ključne populacije u riziku i apotekarska praksa“.

 • 17SEP

  Započele aktivnosti projekta “Sigurnosna kuća – sveobuhvatni pristup sigurnosti zajednice“

  Udruženje PROI je u augustu 2014. godine započelo implementaciju projekta pod nazivom “Sigurnosna kuća – sveobuhvatni pristup sigurnosti zajednice“ koji se realizira u sklopu MATRA programa holandske ambasade u BiH. Projekat teži unapređenju kooperacije između organizacija civilnog društva i vladinih institucija s ciljem borbe protiv kriminaliteta, doprinosa sigurnosti zajednice, te razvoja i integracije pluralne demokratije utemeljene na vladavini zakona.

 • 18JUL

  Izraz saučešća porodicama stradalih

  Udruženje PROI duboko je portresla tužna vijest o rušenju malezijskog aviona MH17 u Ukrajini.

                   ČITAJTE PETO IZDANJE

                   HHR BILTENA!

                 

                

               

 

IZDVAJAMO

 • 08JUL

  SOCIJALNA INKLUZIJA

  Socijalna inkluzija je proces koji omogućava da osobe i društvene grupe koje su u riziku od siromaštva i društvene isključenosti dobiju mogućnost i sredstva koja su neophodna za punu participaciju u ekonomskom, pravnopolitičkom, društvenom i kulturnom životu, ali i dostizanju životnog standarda i blagostanja, koji se smatraju prihvatljivim u društvu u kojem žive. Socijalna inkluzija osigurava veće učešće građana u donošenju odluka, što utiče na njihove živote i ostvarivaanje osnovnih prava i sloboda, koja osigurava egzistenciju i socijalno blagostanje.

 • 02JUN

  Studijska posjeta delegacije Moldavije

  U periodu 27-29. maj 2014. godine, u organizaciji Udruženja PROI, realizirala se studijska posjeta servisima smanjenja štete delagcije Moldavije.