BIH ENG
TELEFON: +387 33 557 545 E-MAIL: info@ugproi.com
 • SMANJENJE ŠTETE

  Smanjenje štete je koncept kojem je cilj prevenirati ili smanjiti posljedice povezane sa rizičnim ponašanjem kao što su korištenje droga ili seksualni rad.

  VIŠE

 • REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE

  Kroz svoje programe PROI širi informacije i pruža usluge koje su osmišljene kako bi naši korisnici i korisnice očuvali i poboljšali svoje reproduktivno zdravlje.

  VIŠE

 • OSNAŽIVANJE ŽENA

  PROI vjeruje da osnaživanje žena jača svaku pojedinačnu obitelj i cijelo društvo. Mi nastojimo da razvijemo liderstvo između korisnica naših programa, poboljšamo njihovo zdravlje i socijalno stanje, te ih podržimo u ostvarenju njihovih prava i stvaranju novih ekonomskih mogućnosti u BiH.

  VIŠE

 • MENTALNO ZDRAVLJE

  Rad na primarnoj prevenciji pojave mentalnih poremećaja i poboljšanju mentalnog zdravlja košta mnogo manje novca nego tretiranje već uznapredovalih poremećaja. PROI se zalaže za prepoznavanje potreba prevencije i kroz svoje programe želi podići svijest društva o važnosti mentalnog zdravlja.

  VIŠE

VIJESTI

                   ČITAJTE TREĆE IZDANJE

                   HHR BILTENA!

                

               

 

IZDVAJAMO

 • 19AUG

  MENTALNO ZDRAVLJE I MEDIJI

  Mediji teže većem tiražu i čitanosti, naslovi su bombastični, pristup je senzacionalistički i neetičan, a često se daje puno ime i prezime osobe.

 • 20MAJ

  Potpisan sporazum o saradnji u implementaciji antistigma kampanje

  U prostorijama Udruženja PROI 20. maja održan je sastanak radi potpisivanja sporazuma o saradnji u implementaciji antistigma kampanje u okviru projekta „Prevencija stigme – poboljšanje mentalnog zdravlja u zajednici“.