BIH ENG
TELEFON: +387 33 557 545 E-MAIL: info@ugproi.com
 • SMANJENJE ŠTETE

  Smanjenje štete je koncept kojem je cilj prevenirati ili smanjiti posljedice povezane sa rizičnim ponašanjem kao što su korištenje droga ili seksualni rad.

  VIŠE

 • SOCIJALNA INKLUZIJA

  Udruženje PROI smatra da socijalna inkluzija treba biti jedan od glavnih prioriteta nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva, kako bi se osigurala adekvatna zaštita, promocija i briga o društveno marginaliziranim skupinama.

  VIŠE

 • OSNAŽIVANJE ŽENA

  PROI vjeruje da osnaživanje žena jača svaku pojedinačnu obitelj i cijelo društvo. Mi nastojimo da razvijemo liderstvo između korisnica naših programa, poboljšamo njihovo zdravlje i socijalno stanje, te ih podržimo u ostvarenju njihovih prava i stvaranju novih ekonomskih mogućnosti u BiH.

  VIŠE

 • MENTALNO ZDRAVLJE

  Rad na primarnoj prevenciji pojave mentalnih poremećaja i poboljšanju mentalnog zdravlja košta mnogo manje novca nego tretiranje već uznapredovalih poremećaja. PROI se zalaže za prepoznavanje potreba prevencije i kroz svoje programe želi podići svijest društva o važnosti mentalnog zdravlja.

  VIŠE

VIJESTI

 • 06NOV

  Regionalni sastanak o pristupu HIV tretmanu u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi

  Regionalni sastanak NeLP-a (Mreže zemalja sa niskom prevalencom HIV-a) o pristupu HIV tretmanu u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi održan je u Skoplju u Makedoniji od 24. do 27. oktobra 2014. godine. Sastanak je organiziran od strane organizacije Zajedno jači (Zaedno posilni) iz Skoplja, uz podršku Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.

 • 23OKT

  ODRŽAN PRVI REDOVNI SASTANAK MULTISEKTORALNE RADNE GRUPE

  U okviru projekta “Sigurnosna kuća - sveobuhvatni pristup sigurnosti zajednice” koji implementira Udruženje PROI u okviru MATRA programa Vlade Kraljevine Holandije, a uz podršku holandske ambasade u BiH, 17. oktobra 2014. održan je prvi redovni sastanak Multisektoralne radne grupe (MRG).

 • 23OKT

  SWAN sastanak strateškog planiranja u Budimpešti

  Udruženje PROI sudjelovalo je na sastanku strateškog planiranja organiziranog od strane SWAN-a (Mreža zagovaranja za ljudska prava seksualnih radnica/ka) u Budimpešti od 15 do 17 oktobra 2014.

                   ČITAJTE PETO IZDANJE

                   HHR BILTENA!

                 

            

 

IZDVAJAMO

 • 08JUL

  SOCIJALNA INKLUZIJA

  Socijalna inkluzija je proces koji omogućava da osobe i društvene grupe koje su u riziku od siromaštva i društvene isključenosti dobiju mogućnost i sredstva koja su neophodna za punu participaciju u ekonomskom, pravnopolitičkom, društvenom i kulturnom životu, ali i dostizanju životnog standarda i blagostanja, koji se smatraju prihvatljivim u društvu u kojem žive. Socijalna inkluzija osigurava veće učešće građana u donošenju odluka, što utiče na njihove živote i ostvarivaanje osnovnih prava i sloboda, koja osigurava egzistenciju i socijalno blagostanje.

 • 02JUN

  Studijska posjeta delegacije Moldavije

  U periodu 27-29. maj 2014. godine, u organizaciji Udruženja PROI, realizirala se studijska posjeta servisima smanjenja štete delagcije Moldavije.