BIH ENG
TELEFON: +387 33 557 545 E-MAIL: info@ugproi.com
 • SMANJENJE ŠTETE

  Smanjenje štete je koncept kojem je cilj prevenirati ili smanjiti posljedice povezane sa rizičnim ponašanjem kao što su korištenje droga ili seksualni rad.

  VIŠE

 • SOCIJALNA INKLUZIJA

  Udruženje PROI smatra da socijalna inkluzija treba biti jedan od glavnih prioriteta nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva, kako bi se osigurala adekvatna zaštita, promocija i briga o društveno marginaliziranim skupinama.

  VIŠE

 • OSNAŽIVANJE ŽENA

  PROI vjeruje da osnaživanje žena jača svaku pojedinačnu obitelj i cijelo društvo. Mi nastojimo da razvijemo liderstvo između korisnica naših programa, poboljšamo njihovo zdravlje i socijalno stanje, te ih podržimo u ostvarenju njihovih prava i stvaranju novih ekonomskih mogućnosti u BiH.

  VIŠE

 • MENTALNO ZDRAVLJE

  Rad na primarnoj prevenciji pojave mentalnih poremećaja i poboljšanju mentalnog zdravlja košta mnogo manje novca nego tretiranje već uznapredovalih poremećaja. PROI se zalaže za prepoznavanje potreba prevencije i kroz svoje programe želi podići svijest društva o važnosti mentalnog zdravlja.

  VIŠE

VIJESTI

 • 17DEC

  Facebook kampanja "Crveni kišobran"

  Danas širom svijeta dvanaestu godinu za redom obilježava se 17. decembar - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad seksualnim radnicama, a posebno u državama gdje je seksualni rad ilegalan i kriminaliziran.

 • 12DEC

  Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad seksualnim radnicama

  U ponedjeljak 15.12.2014. PROI počinje realizaciju Facebook kampanje „Crveni kišobran“ koja ima za cilj obilježavanje 17. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad seksualnim radnicama. Kampanja će trajati pet dana (15-19 decembra), a aktivnosti kampanje možete pratiti na FB stranici PROI-ja: https://www.facebook.com/udruzenjePROI

 • 10DEC

  Međunarodni dan ljudskih prava

  Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se u cijelom svijetu svake godine na 10. decembar kada je u UN-u 1948. potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima. Ovaj datum je samo podsjetnik da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.

                   ČITAJTE PETO IZDANJE

                   HHR BILTENA!

                 

            

 

IZDVAJAMO

 • 08JUL

  SOCIJALNA INKLUZIJA

  Socijalna inkluzija je proces koji omogućava da osobe i društvene grupe koje su u riziku od siromaštva i društvene isključenosti dobiju mogućnost i sredstva koja su neophodna za punu participaciju u ekonomskom, pravnopolitičkom, društvenom i kulturnom životu, ali i dostizanju životnog standarda i blagostanja, koji se smatraju prihvatljivim u društvu u kojem žive. Socijalna inkluzija osigurava veće učešće građana u donošenju odluka, što utiče na njihove živote i ostvarivaanje osnovnih prava i sloboda, koja osigurava egzistenciju i socijalno blagostanje.

 • 02JUN

  Studijska posjeta delegacije Moldavije

  U periodu 27-29. maj 2014. godine, u organizaciji Udruženja PROI, realizirala se studijska posjeta servisima smanjenja štete delagcije Moldavije.